Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
ZASÍLÁNÍ AKTUALIT

 
 

Zkratky

Anketa

Kolikrát jste už letos byli s IDS JMK na houbách?
Zatím jsem to nestihl/a
Jen jedenkrát
Dvakrát až pěkrát
Více než pětkrát
Celkem hlasovalo 211 osob.

Novinky a změny v dopravě
RSS - aktuality a změny v IDS JMK - nefunkční v prohlížeči Internet Explorer

Dnes je čtvrtek 23.10.2014, provoz dle jízdních řádů pro pracovní den
Zítra je pátek 24.10.2014, provoz dle jízdních řádů pro pracovní den
Tip dne: Ohřejte se v Laa. Z Brna přímé autobusy 104. Z celého kraje dojedete do Laa a zpět s celou rodinou za 190 Kč!

Ukončení letního času

sibalstvi(1K) V noci ze soboty 25. října na neděli 26. října 2014 končí platnost středoevropského letního času. V čase 3:00 hodiny letního času se hodinky posunou zpět na 2:00 hodiny. Na nočních linkách N89 až N99 v Brně se tedy uskuteční o jedno spojení nočních autobusových linek navíc.

V regionální dopravě IDS JMK spoje odjíždějící z výchozích zastávek před 2:00 hod. jedou v celé trase dle pravidelného jízdního řádu – dle letního času.

Níže uvedené noční spoje s odjezdy z výchozích zastávek dle jízdního řádu v čase mezi 2:00 a 3:00 hod. pojedou ještě dle letního času, nikoliv dle času zimního – tj. pouze jedenkrát před posunem času:
 • linka N91, spoj s odjezdem 2:00 hod. z Brna, hl. nádraží do Lelekovic;
 • linka N93, spoj s odjezdem 2:24 hod. z Vranova do Brna;
 • linka N94, spoj s odjezdem 2:00 hod. z Brna, hl. nádraží do Bílovic nad Svitavou;
 • linka N95, spoj s odjezdem 2:21 hod. z Újezdu u Brna přes Sokolnice do Brna;
 • linka 302, spoj č. 303 s odjezdem ve 2:13 hod. z Kuřimi, žel. stanice do Brna;
 • linka 302, spoj č. 304 s odjezdem ve 2:30 hod. z Brna, U Luhu do Kuřimi;
 • linka 403, spoj č. 152 s odjezdem ve 2:32 hod. z Ostopovic, smyčky do Brna;
 • linka 501, spoj č. 133 s odjezdem ve 2:06 hod. z Brna, Ořechovské do Moravan;
 • linka 505, spoj č. 342 s odjezdem ve 2:03 hod. z Brna, Strážní do Rajhradu;
 • linka 505, spoj č. 343 s odjezdem ve 2:30 hod. z Rajhradu, žel. stanice do Brna.

Výlov Olšovce 2014

smutek(1K) V souvislosti s tradičním výlovem rybníka Olšovec v Jedovnicích dojde v sobotu 25.10.2014 a v neděli 26.10.2014 k operativnímu posílení linky 201 (Brno, Stará osada - Jedovnice) a linky 231 v úseku Blansko - Jedovnice a to na základě aktuální poptávky po přepravě ze strany cestujících. Autobusy budou jezdit podle platných jízdních řádů, v případě většího počtu cestujících pojede v jeden čas více autobusů.

Jízdenky:
Pro cestu z centra Brna (ze zóny 100) budete potřebovat jízdenku na 5 zón za 42 Kč, kterou zakoupíte např. v jízdenkovém automatu. Jízdenku so poté označte již v tramvaji. Řidiči regionálního autobusu poté ulážete označenou jízdenku.

Pro držitele předplatních jízdenek je nevýhodnjší avriantou zakoupení jízdenky na 3 zóny za 27 Kč. Kombinací vaší předplatní jízdenky na zóny 100+101 a jízdenky 3 zónové vzniká kombinovaná jízdenka s platností 5 zón/120 minut.

jízdní řád Jízdní řád linky 201 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 231 naleznete zde.

Informace o výlovu Olšovce naleznete na stránkách http://www.jedovnice.cz/cs/turisti/rybolov.html

Pokládka povrchu v křižovatce Merhautova × Provazníkova

smutek(1K) Z důvodu pokládky nového povrchu bude od pátku 24. října 2014 21:00 hod. do ukončení prací v sobotu 25. října 2014 (předpoklad 13:00 hod.) omezen provoz v křižovatce ulic Merhautova × Provazníkova.
 • Tramvajová linka 5 pojede pouze v úseku Ústřední hřbitov - Jugoslávská a dále odklonem do smyčky Černá Pole, Zemědělská, čímž vynechá zastávky Zdráhalova, Venhudova a Štefánikova čtvrť. Na nevyloučeném úseku trati pojede linka 5 podle běžných jízdní řádů včetně garantovaných odjezdů nízkopodlažních spojů.
 • Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou X vedenou po trase Jugoslávská - Zdráhalova - Venhudova - Štefánikova čtvrť (tramvajové zastávky ve smyčce).

jízdní řád Jízdní řád linky X naleznete zde.

Trolejbusy na linkách 25 a 26 budou pouze v pátek 24. října 2014 od 21:00 hod. do ukončení provozu denních linek nahrazeny autobusy, které mezi zastávkami Lesnická a Merhautova pojedou obousměrně odklonem ulicemi Jugoslávská, Trávníky a Merhautova, čímž zastávku Provazníkova obslouží v přeložené poloze. Na nevyloučeném úseku trati pojedou linky 25 a 26 podle běžných jízdní řádů včetně garantovaných odjezdů nízkopodlažních spojů.

Linka 46 pojede pouze v pátek 24. října 2014 od 21:00 hod. do ukončení provozu denních linek v úseku Lesnická - Štefánikova čtvrť po stejné odklonové trase jako linky 25 a 26.

Změny zastávek:
Jugoslávská (zastávky linky 5 v Merhautově ulici) - místo linky 5 obslouží mimořádná autobusová linka X;
Provazníkova - po dobu výluky na linkách 25, 26 a 46 přeložena do ulice Jugoslávské za křižovatku s ulicí Provazníkovou;
Zdráhalova, Venhudova, Štefánikova čtvrť - místo linky 5 obslouží mimořádná autobusová linka X.

Pokládka povrchu vozovky v ulici Jemelkově

smutek(1K) Z důvodu pokládky povrchu vozovky nebude v sobotu 25. října 2014 od 7:00 hod. do ukončení prací (předpoklad 19:00 hod.) průjezdná ulice Jemelkova.
 • Regionální linky 401 a 402, které v době od 10:45 pojedou mezi zastávkami Kyjevská a Jemelkova obousměrně ulicemi Jemelkovou, Klobásovou, Elišky Přemyslovny, Osovou a Jihlavskou obslouží Zastávku Dunajská v přeložené poloze u zastávky noční linky N96 (ve směru k Hlavnímu nádraží).
 • Autobusová linka 69 pojede mezi zastávkami Osová (zastávka ve smyčce trolejbusů) a Jemelkova obousměrně odklonem ulicemi Osovou a Jihlavskou, čímž vynechá všechny zastávky v úseku Kosmonautů - Starý Lískovec, smyčka. Na odklonové trase navíc obslouží v obou směrech zastávku Svážná.
 • Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x69 vedenou po trase Osová - Kosmonautů - Svah - Čermákova - Točná - U hřiště.

jízdní řád Jízdní řád linky X69 naleznete zde.
jízdní řád Plánek dopravních opatření naleznete zde.
jízdní řád Plánek organizace dopravy v zastávce Osová naleznete zde.

Změny zastávek:
zastávky v úseku Kosmonautů - U hřiště obslouží místo linky 69 mimořádná autobusová linka x69;
Dunajská
- bez obsluhy linkou 69 (Pro dopravu lze využít tramvajové linky 6 a 8);
- od 10:45 hod. pro linky 401 a 402 přeložena k zastávce linky N96 v opačném směru;
Starý Lískovec, smyčka - bez obsluhy linkou 69 (Pro dopravu lze využít tramvajové linky 6 a 8 nebo případně dojít na zastávku Svážná).

Podzimní prázdniny a státní svátek

 • V neděli 26. října 2014 bude doprava vedena podle jízdních řádů platných pro NEDĚLE, s výjimkou tramvajových linek 1, 8, 12 a autobusové linky 53, pro které bude platit sobotní jízdní řád (bez nedělního podvečerního posílení).
 • V pondělí 27. a ve středu 29. října 2014 (podzimní školní prázdniny) pojedou městské linky v Brně (1 až 99) podle omezených jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY. Na regionálních linkách IDS JMK nepojedou vybrané spoje označené příslušnou inverzní značkou uvedenou v jízdních řádech.
 • V úterý 28. října 2014 (státní svátek) bude doprava na všech linkách vedena podle jízdních řádů platných pro NEDĚLE. U regionálních linek IDS JMK věnujte pozornost omezením některých spojů označených příslušnými inverzními značkami.

Výluka mezi Čebínem a Drásovem

smutek(1K) V návaznosti na předčasné ukončení výluky v Hradčanech od úterý 21. října 2014 do konce listopadu 2014 bude neprůjezdná silnice mezi Čebínem a Drásovem z důvodu opravy povrchu komunikace a rekonstrukce kanalizace.

Na autobusových linkách 311, 320 a 321 proto budou přijata následující dopravní opatření:
 • Spoje linky 311 obvykle vedené přes zastávku Drásov, Siemens budou mít upravenou trasu a časy odjezdů z jednotlivých zastávek. Většina těchto spojů obslouží zastávku Drásov, Siemens závlekem s otočením před areálem Siemens Electric Machines..
 • Linka 320 pojede mezi zastávkami Čebín, železniční stanice a Drásov, Siemens obdobným odklonem přes Hradčany s otočením před areálem Siemens Electric Machines. Linka tak zcela vynechá zastávku Čebín, sídliště.
 • Linka 321 bude v úseku mezi zastávkami Čebín, náměstí a Drásov, náměstí vedena odklonem přes Malhostovice. Na této odklonové trase zastaví na zastávkách Čebín, rozcestí 0.5; Čebín, vápenka a Malhostovice, rozcestí 0.5. Do zastávky Drásov, Siemens budou vedeny závlekem pouze některé spoje v pracovních dnech.
 • Z důvodu vzájemné provázanosti s výše uvedenými linkami bude upraven i jízdní řád linky 330, kde dojde k posunům časových poloh některých spojů.

Výlukové jízdní řády:
jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 311 naleznete zde.
jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 320 naleznete zde.
jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 321 naleznete zde.
jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 330 naleznete zde.

Změna zastávek:
Čebín, sídliště: zastávka bez obsluhy linkou 320; obsluhovány pouze zastávky na hlavní silnici – zastávky u kříže na silnici do Drásova nelze obsloužit;
Drásov, Siemens: zastávku obsluhuje linka 320 a dále jízdním řádem určené spoje linek 311 a 321; všechny spoje odjíždějí ze zastávky pro směr Drásov poblíž vjezdu do areálu Siemens Electric Machines – zastávka běžně využívaná pro směr Čebín nebude obsluhována;
Drásov, náměstí: linka 321 směr Malhostovice – Čebín obsluhuje zastávku společnou s linkami 311 a 320 u květinářství. Spoje linky 321 vedené závlekem k Siemensu zastaví na zastávce Drásov, náměstí vždy dvakrát – ve směru do Čebína u kostela a poté u květinářství, ve směru do Skaličky nejprve u zdravotního střediska a následně na své zastávce u požární zbrojnice. Rozdělení zastávek v uzlu Drásov, náměstí je rovněž patrné z přiloženého schématu.

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ VÝLUKY HRADČANY

neutralni(1K) Od úterý 21. října 2014 bude možný průjezd autobusů přes Hradčany u Tišnova. Předčasně tak bude ukončena výluka na dotčených autobusových linkách.
 • Linka 153 se vrátí na svoji trasu a bude platit předvýlukový jízdní řád.
 • Linky 311 a 330 se rovněž vracejí na svoji trasu, avšak se změněným jízdním řádem v důsledku výluky Čebín - Drásov, podrobnosti jsou uvedeny v samostatné informaci. Stejně tak bude od stejného data platit výlukový jízdní řád na linkách 320 a 321.

jízdní řád Povýlukový jízdní řád linky 153 naleznete zde.

Víkendová výluka na lince 432

smutek(1K) od soboty 25. 10. 2014 do neděle 26. 10. 2014 pojedou všechny spoje linky 432 v úseku mezi Prosiměřicemi a Těšeticemi po obousměrné objízdné trase: Prosiměřice – silnice III/41313 – III/41317 – Bantice – III/41316 – Těšetice. Na objízdné trase spoje obslouží pouze zastávky Prosiměřice, hostinec a Těšetice, Bantická.

Neobsluhované zastávky:
Prosiměřice, u bufetu (oba směry)
Těšetice, na hlavní (oba směry)

Změna zastávek:
přeložení zastávky Prosiměřice, u bufetu do zastávky Prosiměřice, hostinec
přeložení zastávky Těšetice, na hlavní do zastávky Těšetice, Bantická

Prosba o vyplnění dotazníků

smich(1K) Vážení cestující, společnost KORDIS JMK v rámci projektu EDITS spolupracuje s dalšími partnery na postupném propojení vyhledávačů spojení veřejnou dopravou v regionu CENTROPE (zahrnujícího jižní Moravu, západní Slovensko, západní Maďarsko, Vídeň, Burgenland a Dolní Rakousko).

V rámci tohoto projektu zkoumáme i četnost a způsoby cestování mezi našimi regiony. Prosíme Vás o cca 10 minut Vašeho času, který věnujete vyplnění elektronického dotazníku, který najdete na následujícím odkazu: http://edits-cz.questionpro.com

Pomůžete nám tím lépe nastavit další směřování v přeshraniční dopravě a při vyhledávání spojení.
Děkujeme Vám za spolupráci

Výluka na linkách R7 a S71

neutralni(1K) Vážení cestující,
od 20. 10. 8:40 hodin do 24. 10. 2014 14:20 hodin proběhne výluka v úseku Rousínov – Vyškov na Moravě – Přerov. Vlaky linky R7 a S71 budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy, které budou jezdit dle výlukového jízdního řádu. jízdní řád Výlukový jízdní řád linek R7 a S71 naleznete zde.

Výluky na lince 664

neutralni(1K) Na lince 664 budou probíhat výluky o následujících víkendech:
 • od soboty 18. 10. 2014 do neděle 19. 10. 2014
 • od soboty 25. 10. 2014 do neděle 26. 10. 2014
 • od soboty 01. 11. 2014 do neděle 02. 11. 2014

Linka 664 pojede v úseku mezi zastávkami „Hodonín, cihelna“ resp. „Hodonín, Pánov“ až „Ratíškovice“ obousměrně odklonem po silnicích I/55 – III/4258 přes místní část Kolonie Maryša obce Ratíškovice. Zastávka „Ratíškovice, U Hájenky“ přemístěna do zastávky „Ratíškovice, Hradčany“, zastávka „Hodonín, Pánov“ obsluhována pouze 2 páry vybraných spojů linky 664 se závlekem k této zastávce od silnice I/55.

jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 664 naleznete zde.

Výluka na lince 913

smutek(1K) Od pondělí 6. 10. 2014 do neděle 30. 11. 2014 pojede linka 913 v úseku Čejkovice, u kostela - Čejč, náměstí odklonem po silnicích III/4259 a II/380 přes okraj obce Mutěnice. Změna zastávek: Zastávky "Čejkovice, V Kratinách" bez obsluhy, zastávka "Čejkovice, u kostela" pouze ve směru do Čejče přesunuta do zastávkového zálivu na opačné straně komunikace.

jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 913 naleznete zde.

Aktualizace - Mimořádná výluka na lince 570

neutralni(1K) Z důvodu sesuvu půdy je od pondělí 15. září upraven jízdní řád linky 570 jezdící v trase Břeclav - Mikulov. Linka je v trase mezi Pernou a Pavlovem vedena mimo Dolní a Horní Věstonice. Mezi Pernou a Dolními Věstonicemi jezdí speciální spoj.
Byly zveřejněny nové výlukové jízdní řády linky 570 platné od 20. 9. 2014.
Z hlediska tarifu platí pravidlo, že předplatní jízdenky platí podle cen před výlukou. Za jednorázové jízdenky cestující zaplatí podle skutečně ujeté vzdálenosti.
 • jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 570 (úsek Mikulov - Břeclav) naleznete zde.
 • jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 570 (úsek Dolní Věstonice - Perná - Pavlov - Milovice) naleznete zde.

Výluka Podhradí nad Dyjí

usmev(1K) Od soboty 20. září 2014 do konce listopadu 2014 jede linka 831 z důvodu kompletní rekonstrukce silnice v úseku mezi zastávkami Podhradí nad Dyjí a Podhradí nad Dyjí, rozcestí 2.2 odklonem přes Starý Petřín, Šafov a Stálky bez zastavování v zastávkách na této odklonové trase. Na lince platí výlukový jízdní řád. S ohledem na délku této objízdné trasy a předpokládané nižší využití cestujícími z důvodu souběhu s linkou 816 je částečně omezen provoz linky 831 v úseku Podhradí nad Dyjí – Uherčice. Pro dopravu z/do Uherčic lze také využít kombinaci linek 816 a 831 s možností vzájemného přestupu v zastávce Starý Petřín. Po dobu výluky není možné zajistit návaznosti mezi linkami 816 a 831 v zastávce Uherčice, u parku.

Výlukový jízdní řád linky 831

Nádraží Brno-Chrlice může být Nejkrásnějším nádražím ČR

Železniční stanice Brno-Chrlice byla jako jediná z Jihomoravského kraje nominována mezi 10 kandidátů v letošním běhu souteže o Nejkrásnější nádraží České republiky. Hlasujte pro toto pohádkové nádraží.

neutralni(1K)

PRODLOUŽENÍ VÝLUKY TROUBSKO - ULICE OSTOPOVICKÁ (LINKY 403 A 404)

smutek Výluka se prodlužuje až do 30. 11. 2014 (termín ukončení výluky byl opakovaně prodloužen ze strany dodavatele stavby). Všechna přijatá dopravní opatření tedy zůstávají v platnosti až do konce listopadu2014.

Od pondělí 5. května 2014 není možný průjezd autobusů ulicí Ostopovickou v Troubsku v důsledku výstavby kanalizace. Na dobu asi 5 měsíců (předpoklad do 30. září 2014) jsou proto provedeny tyto změny v organizaci autobusové dopravy:
 • Linky 403 a 404 jedou v úseku Brno, Osová - Troubsko, Nová obousměrně odklonem přes Bosonohy, takže vynechají všechny zastávky v úseku Brno, Kosmonautů - Troubsko, u dráhy. Na zastávce Brno, Osová obsluhují linky 403 a 404 v obou směrech pouze zastávky na komunikaci přilehlé tramvajové zastávce. Linky 403 a 404 zastaví na všech zastávkách na odklonové trase ve Starém Lískovci a Bosonohách - tedy na zastávkách Pod nemocnicí; Svážná; Jemelkova; Skalní; Hoštická (směr Troubsko) a Pražská (směr Starý Lískovec).
 • Pro obsluhu Ostopovic je zřízena mimořádná výluková linka 407 v trase Brno, Labská - Brno, Osová - Ostopovice, smyčka (po trase a po zastávkách linek 403 a 404 ve vyloučeném úseku). Vybrané spoje linky 407 z Ostopovic pokračují přes zastávku Střelice, dolní železniční stanice do Troubska, kde jsou ukončeny jednosměrným okruhem - přes obec Troubsko, přes Bosonohy (zastávka Tranzitní plynovod) a Veselku zpět do Troubska k obecnímu úřadu a odtud přes Střelice a Ostopovice zpět do Brna. Přestup mezi linkami 403, 404 a výlukovou linkou 407 je možný v zastávkách Brno, Osová; Troubsko, obecní úřad / Střelice, dolní železniční stanice.
 • Noční spoje v noci před nepracovním dnem do Popůvek a Omic jedou beze změny v návaznosti na linku N91 v zastávce Brno, Osová (na mostě) a v návaznosti na linku N96 v zastávce Brno, Čermákova po trase linky 407 do Troubska k obecnímu úřadu, odtud dále bez přestupu jako linka 403 na Veselku a do Popůvek, případně Omic. Noční spoje tak navíc vynechají zastávky Troubsko, Nová a Troubsko, u kapličky.

Změna zastávek:
Zastávka Brno, Osová je pro linky 403 a 404 v obou směrech na komunikaci přilehlé tramvajové zastávce linek 6 a 8 (ve směru na Labskou zastávka náhradní dopravy za tramvaj);
zastávky Brno, Osová umístěné na mostě nad tramvajovou tratí nebudou obsluhovány linkami 403 a 404, tyto zastávky bude obsluhovat pouze mimořádná linka 407 (přestup mezi linkami 403, 404 a linkami 25, 37, 50, 69 je možný v zastávce Brno, Pod nemocnicí);
zastávky v úseku Brno, Kosmonautů - Ostopovice, Lipová: bez obsluhy linkami 403 a 404; zastávky obslouží mimořádná linka 407;
zastávka Troubsko, Nová ve směru do Brna je pro linky 403, 404, 407 přesunuta před křižovatku na Bosonohy - na ulici Národního odboje, cca o 100 metrů vzad;
zastávku Troubsko, u dráhy není možné po dobu výluky obsloužit;

jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 403 platný od 5. 5. 2014 naleznete zde.
jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 404 platný od 5. 5. 2014 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád mimořádné linky 407 platný od 5. 5. 2014 naleznete zde.


Omlouváme se za případné komplikace.

Výluka tramvají a autobusů na ulici na ulici Jana Babáka v Brně

neutralni(1K)
 • Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati bude od zahájení provozu nočních linek v neděli 14. září 2014 do ukončení prací (předpoklad 2. listopadu 2014) vyloučen provoz v ulici Jana Babáka. Tramvaje linky 12 pojedou pouze po jedné provozní koleji a neobslouží zastávku Tererova.
 • Autobusy noční linky N93 pojedou mezi zastávkami Klusáčkova a Záhřebská obousměrně odklonem ulicí Hradeckou, čímž vynechají zastávky Tererova, Dobrovského a Skácelova.
 • Autobusy noční linky N99 pojedou mezi zastávkami Klusáčkova a Skácelova obousměrně odklonem ulicemi Chodskou, Charvatskou a přes Slovanské náměstí, čímž vynechají zastávky Tererova a Dobrovského. Na odklonové trase obslouží navíc zastávku Charvatská.
 • Ranní školní spoje linek 67 a š88 pojedou odklonem ulicemi Dobrovského, Hradecká a Tábor. Zastávku ZŠ Jana Babáka obslouží v přeložené poloze v ulici Tábor před Křižovatkou s ulicí Jana Babáka. Odpolední spoje obslouží zastávku ZŠ Jana Babáka přeloženou do ulice Tábor za křižovatku s ulicí Jana Babáka.

Aktuální stav přípravy JŘ 2014/15 k 15.8. 2014 - po projednání Návrhu JŘ mezi SŽDC, ČD a JMK

neutralni(1K) Od 14. 12. 2014 budou na železničních linkách platit nové jízdní řády. Na nasledujících odkazech jsou uveřejněny jízdní řády dle jednotlivých tras a vypsány změny oproti původnímu návrhu.
 • Aktuální stav přípravy JŘ 2014/15 k 15. 8. 2014 - po projednání Návrhu JŘ mezi SŽDC, ČD a JMK naleznete zde.
 • Změny oproti Návrhu železničního jízdního řádu 2014/15 v JMK naleznete zde.

Výluka trolejbusů na Vaňkově náměstí

neutralni(1K) Z důvodu výstavby kruhové křižovatky na Vaňkově náměstí budou od pondělí 30. června 2014 nahrazeny trolejbusy na linkách 35, 38, 39 autobusy (napěťová výluka). Tato výluka souvisí také se souběžně probíhající výlukou v ulici Úvoz (viz samostatná informace). Plánovaná výluková organizace MHD související se změnou dopravního režimu v přilehlém okolí Vaňkova náměstí bude na základě aktuální dohody zhotovitele a silničního správního úřadu zahájena až od pondělí 7. července 2014 (původní termín 30. června).

 • Trolejbusová linka 35:
  - bude od 7.7. do 10.8. 2014 (souběžná výluka v ulici Úvoz) mezi zastávkami Mendlovo náměstí a Kampelíkova obousměrně odkloněna ulicemi Hlinky - Lipovou - Mahenovou, čímž vynechá zastávku Tvrdého a Vaňkovo náměstí. Zastávku Žlutý kopec obslouží linka 35 v obou směrech v přeložené poloze. Na odklonové trase linka 35 navíc obslouží zastávky Výstaviště-hlavní vstup, Lipová, Květná (jen směr Barvičova) a Pavlíkova. Linka 35 bude po dobu výluky obsluhována autobusy.
  -bude od 11.8. 2014 do ukončení výluky mezi zastávkami Žlutý kopec a Kampelíkova obousměrně odkloněna ulicí Mahenovou, čímž vynechá Vaňkovo náměstí. Zastávku Žlutý kopec obslouží linka 35 v obou směrech v přeložené poloze. Linka 35 bude po dobu výluky obsluhována autobusy.
 • Trolejbusová linka 38 bude po dobu výluky obsluhována autobusy a stejně jako noční autobusová linka N95 pojedou v úseku mezi zastávkami Úvoz a Žlutý kopec obousměrně odklonem ulicemi Údolní - Jiříkovského, čímž vynechají zastávku Tvrdého.
 • Trolejbusová linka 39 bude mezi zastávkami Úvoz a Kampelíkova obousměrně odkloněna ulicemi Údolní - Jiříkovského - Mahenovou, čímž vynechá zastávky Tvrdého a Vaňkovo náměstí. Zastávku Žlutý kopec obsluží linka 39 ve směru na Barvičovu v přeložené poloze. Linka 39 bude po dobu výluky obsluhována autobusy.

jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 35 naleznete zde.
jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 38 naleznete zde.
jízdní řád Výlukový jízdní řád linky n95 naleznete zde.
jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 39 naleznete zde.


Upozorňujeme cestující, že výše uvedená dopravní opatření byla přijata také v kombinaci se souběžně probíhající výlukou v ulici Úvoz popsanou v samostatném textu.

Změny zastávek:
Tvrdého - po dobu výluky bez obsluhy (náhradou lze využít tramvají linky 4 nebo autobusů noční linky N89 na blízké zastávce Úvoz);
Vaňkovo náměstí - po dobu výluky bez obsluhy (náhradou lze využít blízké zastávky Žlutý kopec, Kampelíkova nebo Pavlíkova);
Žlutý kopec
- pro linky 35 a 39 ve směru na Barvičovu přeložena do ulice Mahenovy za křižovatku s ulicí Tvrdého;
- pro linku 35 ve směru na Mendlovo náměstí společná se zastávkou linky 38 směr Preslova.

AKTUALIZACE:Výluka na linkách 643, 650 a 651

sibalstvi Od 19. 6. NOVĚ AŽ DO 30. 11. 2014 dochází v výluce v Nesovicích, která se týká linek 643, 650 a 651.

  Linka 643
 • Spoje ve směru do Brankovic v úseku Nesovice, čerp.st. – Nesovice, žel.st. pojedou odklonem bez zastavení po silnici I/50 k východnímu železničnímu přejezdu a poté silnicí II/429 kolem Obecního úřadu k žel.st.
 • Spoje ve směru do Bučovic v úseku Nesovice, pož.zbr. – Nesovice, žel.st. pojedou odklonem bez zastavení po silnici I/50 k východnímu železničnímu přejezdu a poté silnicí II/429 kolem Obecního úřadu k žel.st. Spoje jedou dle výlukového jízdního řádu.
Linka 650
 • Spoje ve směru z Bohdalic-Pavlovic v úseku Nesovice, pož.zbr. – Nesovice, žel.st. pojedou odklonem bez zastavení po silnici I/50 k východnímu železničnímu přejezdu a poté silnicí II/429 kolem Obecního úřadu k žel.st. Spoje jedou dle výlukového jízdního řádu.
Linka 651
 • Spoje ve směru do Nesovic v úseku Dobročkovice – Nesovice, žel.st. pojedou odklonem bez zastavení a to v Nesovicích ze silnice I/50 již východním železničním přejezdem a poté silnicí II/429 kolem Obecního úřadu k žel.st. Spoje jedou dle výlukového jízdního řádu.

jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 643 naleznete zde.
jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 650 naleznete zde.
jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 651 naleznete zde.

Pokračování výluky v Tetčicích

smutek Od 22. 5. do 31. 10. 2014 bude pokračovat druhou etapou výluka v Tetčicích.
 • Linka 406 pojede mezi zastávkami Neslovice a Brno, Nemocnice Bohunice obousměrně odklonem přes Kratochvilku, Zastávku, Rosice a Tetčice. Na odklonové trase obslouží pouze zastávky Rosice, Kamínky, Rosice, Trávníky, Rosice, Husova a Tetčice, žel. st.
 • Linka 423 pojede od zastávky Neslovice odklonem do Zastávky, žel. st. Vybrané spoje pak budou pokračovat přes Rosice a Tetčice do zastávky Rosice, Kamínky. Na odklonové trase obslouží zastávky Rosice, Těstárny (pouze směrem do Ivančic), Tetčice, žel.st., Rosice, Brněnská, Rosice, Trávníky a Rosice, Kamínky.

Změna zastávek:
Rosice, Husova směr Brno bude na ulici Husova v místě pravidelné zastávky směr Ivančice,
Rosice, Husova směr Ivančice bude na ulici Husova v místě pravidelné zastávky směr Brno,
Tetčice, Neslovická - bez obsluhy

Další informace:
 • Přeprava jízdních kol na lince 423 ze zastávky Tetčice, žel.st. je po dobu výluky zrušena. Náhradou je možné jízdní kola nakládat a vykládat na zastávce Zastávka, žel.st.
 • Výlukové jízdní řády linek 405, 406, 423 a 431 platné pro tuto etapu stavby jsou totožné s výlukovými jízdními řády z předchozí etapy zahájené 14. 4. 2014.
 • Od 22. 5. 2014 vstupuje v platnost výlukový jízdní řád linky 422.

jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 422 naleznete zde.

PUBLIKACE 10 LET IDS JMK

sibalstvi Vážení cestující, při příležitosti 10. výročí fungování IDS JMK vydal KORDIS JMK publikaci s názvem 10 LET IDS JMK.

Dočtete se se v ní o základních principech IDS JMK, Tarifu, vozidlech a dalších perličkách.

Publikace je k zakoupení na vybraných železničních stanících a na předprodeji DPMB na Novobranské 18 za příjemnou cenu 175 Kč.


KUPTE SI QR JÍZDENKU S APLIKACÍ IDS JMK POSEIDON

USMEV

Konec s věčným váháním, jakou jízdenku, kde a jak si koupit. Nová chytrá aplikace IDS JMK Poseidon vám umožní si snadno koupit jízdenku a navíc se dozvědět řadu potřebných informací pro cestování po jižní Moravě.

 • Najděte si aktuální odjezdy z nejbližších zastávek. Stáhněte si platné jízdní řády nebo plány sítě pro off-line prohlížení. Podívejte se na mapu, kde leží nejbližší zastávky a kdy z nich odjíždějí spoje. Vše v jedné aplikaci.
 • IDS JMK Poseidon je určen především pro ty, kteří mají trvalé připojení k internetu a k cestování veřejnou dopravou po jižní Moravě aspoň občas využívají jednorázové nebo univerzální jízdenky. Prostřednictvím bankovního účtu si na svůj virtuální účet nabijte peníze a kupujte si za ně jízdenky cenově výhodnější než jízdenky na pokladně, v automatu nebo u řidiče. Můžete si uložit oblíbené jízdenky a při příští jízdě jízdenku koupit jen na dvě kliknutí.
 • Koupené jízdenky platí ve všech zónách IDS JMK, v městských dopravách, ve vlacích i regionálních autobusech. Jízdenky začínají platit ve vlacích nejdříve 5 minut po zakoupení, v ostatních dopravních prostředcích nejdříve 2 minuty po zakoupení.
 • Aplikace sama najde potřebné spojení a vyhledá, jakou jízdenku pro danou cestu potřebujete. Stačí pouze vybrat druh jízdného a potvrdit. Jízdenky jsou dvojího druhu - buď vydané pro konkrétní trasu (Moje jízdenky) nebo tzv. Rychlé jízdenky, které jsou vydány jen z konkrétní zóny pro určitý počet zón. Oba druhy stojí stejně.
 • Poseidon je výhodný i pro větší skupiny cestujících. Až doteď si každý cestující ve skupině musel kupovat vlastní jízdenku. Nyní se dá v Poseidonu koupit jízdenka jednoho druhu až pro 10 cestujících současně.
 • Maminky, chcete mít přehled o tom, kolik Vaše děti utratí za jízdné? Zřiďte si jeden účet, na který budete převádět peníze. Ať máte dětí kolik chcete, všechny se mohou k tomuto jedinému účtu prostřednictvím jejich mobilu připojit a postupně z něj čerpat peníze. Zapojit můžete i svého manžela a mít tak pro celou rodinu jeden účet.
 • Stává se vám, že jste na návštěvě a nevíte, kdy jede nejbližší spoj? Už nemusíte složitě zadávat místo, kde se nacházíte. Stačí spustit Poseidon a podívat se do volby Odjezdy - zobrazí vám odjezdy z nejbližších zastávek. Stačí si jenom vybrat, která je nejblíž.
 • Cestujete pravidelně oblastmi, kde chybí internetový signál, nebo potřebujete mít rychle po ruce vývěsní jízdní řády? Není nic jednoduššího než si jízdní řád stáhnout do mobilu. Bude vám k dispozici i když nebudete mít přístup k internetu.

Tyto i další výhody vám přináší Poseidon: Pohodlný Odbavovací Systém Elektronických Integrovaných Dokladů ONline.

Aplikace je v současné době určena pro telefony provozované na platformě Android, dostupná bude i pro telefony s operačním systémem iOS a Windows. Pro plné využití svých možností potřebuje stálé připojení k internetu prostřednictvím mobilního telefonu. Bez něj jsou funkce omezené.

V následujícím manuálu jsou shrnuty základní postupy používání aplikace na platformě Android. V případě, že cestující hodlá aplikaci používat i pro koupi jízdenek, doporučujeme nastudovat rovněž Smluvní přepravní podmínky IDS JMK, které obsahují zásadní informace týkající se platnosti jízdenek.

Výluka v Tetčicích - linky 406 a 423

smutek Od 14. 4. 2014 do 31. 10. 2014 dochází k uzavírce komunikace v obci Tetčice. Linky 406 a 423 pojedou po náhradních trasách. Mění se také jízdní řády linek 405 a 431.
 • Linka 406 pojede mezi zastávkami Neslovice a Brno, Nemocnice Bohunice obousměrně odklonem přes Kratochvilku, Zastávku, Rosice a Tetčice. Na odklonové trase obslouží pouze zastávky Rosice, Kamínky, Rosice, Trávníky, Rosice, Husova a Tetčice, žel. st.
 • Linka 423 pojede od zastávky Neslovice odklonem do Zastávky, žel. st. Vybrané spoje pak budou pokračovat přes Rosice a Tetčice do zastávky Rosice, Kamínky. Na odklonové trase obslouží zastávky Rosice, Těstárny (pouze směrem do Ivančic), Tetčice, žel.st., Rosice, Brněnská, Rosice, Trávníky a Rosice, Kamínky.

Nové jízdní řády:
jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 405 naleznete zde.
jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 406 naleznete zde.
jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 423 naleznete zde.
jízdní řád Výlukový jízdní řád linky 431 naleznete zde.


Tarifní opatření: Cestující, kteří jsou držiteli předplatní úsekové jízdenky pro úseky Rosice, STK - Tetčice, Neslovická, Rosice, Kamínky - Tetčice, Neslovická a Tetčice, žel.st. - Neslovice nebo jsou držiteli dvouúsekové jízdenky pro úseky Rosice, STK - Neslovice a Rosice, Kamínky - Neslovice mohou linkami 406 a 423 cestovat mezi uvedenými zastávkami bez omezení. Pro jednorázové jízdenky tarifní opatření stanoveno není, cestující uhradí jízdné dle platného Tarifu IDS JMK.

Změna zastávek:
Tetčice, Neslovická - není obsluhována
Rosice, Husova směr Brno bude na ulici Husova v místě pravidelné zastávky směr Ivančice,
Rosice, Husova směr Ivančice bude na ulici Husova v místě pravidelné zastávky směr Brno,
Tetčice, žel.st. je od 14. 4. do 21. 5. 2014 přesunuta do ulice Rosická před křižovatku ulice Rosická a silnice II/394.


Další informace: CYKLOBUS 423 - Přeprava jízdních kol na lince 423 ze zastávky Tetčice, žel.st. je po dobu výluky zrušena. Náhradou je možné jízdní kola nakládat a vykládat na zastávce Zastávka, žel.st.

Výluka v ulici Milady Horákové

neutralni Z důvodů rekonstrukce bude ulice Milady Horákové od soboty 15. března 2014 na dobu přibližně 16 měsíců neprůjezdná pro veškerou dopravu.
Výluka se týká především linek 3, 5, 9, 11, 53, 66, 67, 82, N92, N93.
 • Informační leták k výluce naleznete zde.
 • Plánek výluky naleznete zde.

Linka 3 bude mezi zastávkami Česká a Vojenská nemocnice obousměrně odkloněna ulicemi Rooseveltova a Cejl - vynechá zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28. října, Dětská nemocnice a Jugoslávská. Na odklonové trase navíc obslouží zastávky Janáčkovo divadlo, Malinovského náměstí, Körnerova a Tkalcovská. V úseku Tkalcovská - Vozovna komín (- Bystrc, Rakovecká) bude linka 3 doplněna výlukovou tramvajovou linkou x3.

Zastávku Dětská nemocnice obslouží úvraťově zakončená výluková tramvajová linka x3 provozovaná v trase Dětská nemocnice - Jugoslávská - Tkalcovská - Malinovského náměstí - Janáčkovo divadlo - Česká - Konečného náměstí - Tábor - Vozovna Komín (- Bystrc, Rakovecká). Linka x3 bude v provozu v pracovních dnech od 5 do 23 hodin a v nepracovních dnech od 6 do 23 hodin obsluhována výhradně nízkopodlažními vozidly. POZOR:V první den svého provozu (v sobotu 15. března 2014 od ranních výjezdů do přibližně 20:30) bude z důvodu instalace úvraťové výhybky linka x3 od zastávky Jugoslávská odkloněna do smyčky Černá Pole, Zemědělská. Na odklonové trase navíc obslouží zastávky Jugoslávská (za křižovatkou), Tomanova a Zemědělská. Zastávku Dětská nemocnice není možné v uvedené době obsloužit.

Linka 5 bude mezi zastávkami Česká a Jugoslávská obousměrně odkloněna ulicemi Rooseveltova a Cejl, čímž vynechá zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28. října a Dětská nemocnice. Na odklonové trase navíc obslouží zastávky Janáčkovo divadlo, Malinovského náměstí, Körnerova a Tkalcovská. V úseku Jugoslávská - Mendlovo náměstí bude linka 5 doplněna odkloněnou linkou 11.

Náhradní dopravu ve vyloučeném úseku zajistí výluková autobusová linka x5 provozně propojená s linkou 46 a vedené po trase Štefánikova čtvrť - Provazníkova - Lesnická - Zimní stadion - Schodová - Náměstí 28. října - Janáčkovo divadlo - Moravské náměstí - Náměstí 28. října - Schodová - Zimní stadion - Lesnická (- Provazníkova - Štefánikova čtvrť). Linka x5 bude v provozu v pracovních dnech od 5 do 23 hodin a v nepracovních dnech od 6 do 23 hodin.

Linka 9 bude rozdělena na dvě provozní větve označené linkovými čísly 9 a x9:
 • Linka 9 pojede v úseku Juliánov - Vlhká po své trase. V zastávce Hlavní nádraží zastaví na zastávce vedle smyčky trolejbusů a dále pojede jednosměrně přes zastávky Malinovského náměstí - Janáčkovo divadlo - Česká - Náměstí Svobody - Zelný trh zpět k zastávce Hlavní nádraží (2. kolej) a do Juliánova.
 • Linka x9 pojede v úseku Lesná, Čertova rokle - Jugoslávská po původní trase linky 9. Od zastávky Jugoslávská bude obousměrně odkloněna ulicí Cejl na Malinovského náměstí a dále pojede jednosměrně přes zastávky Hlavní nádraží (1. kolej) - Zelný trh - Náměstí Svobody - Česká - Janáčkovo divadlo zpět na Malinovského náměstí, ulicí Cejl k zastávce Jugoslávská a po původní trase linky 9 do smyčky Lesná, Čertova rokle.


Linka 11 pojede v úseku Lesná, Čertova rokle - Česká po své trase a dále odklonem přes zastávky Šilingrovo náměstí a Nemocnice u sv. Anny do zastávky Mendlovo náměstí, čímž vynechá všechny zastávky na své původní trase v úseku Grohova - Bystrc, Rakovecká. V úseku Česká - Vozovna Komín (- Bystrc, Rakovecká) bude nahrazena linkou x3.

Většina spojů linky 46 bude ukončena v zastávce Lesnická (Štefánikova čtvrť) a propojena se spoji výlukové autobusové linky x5.

Na lince 53 bude ve špičce výrazně omezen provoz v úseku Štefánikova čtvrť - Stará osada. Většina spojů bude ukončena v zastávce Štefánikova čtvrť umístěné před kruhovým objezdem v ulici Kohoutově. Tyto spoje vynechají zastávky v úseku Merhautova - Stará osada.

Linka 66 bude po dobu výluky mimo provoz. V části trasy bude nahrazena zkrácením intervalů na lince 57, zastávky Fügnerova a Bieblova obslouží tramvajové linky x9 a 11.

Autobusy linky 67 budou ve směru do Jundrova mezi zastávkami Malinovského náměstí a Náměstí 28. října odkloněny ulicemi Lidická, Lužánecká, třída Kpt. Jaroše a Kudelova. Na náměstí 28. října obslouží přeloženou zastávku a na odklonové trase ve směru do Jundrova navíc zastaví v zastávkách Janáčkovo divadlo a Moravské náměstí. Ve směru na Zvonařku pojedou odklonem ulicemi Příkop, Bratislavská a Jezuitská a obslouží své obvyklé zastávky.

Autobusová linka 82 bude mezi zastávkami Vojenská nemocnice a Česká obousměrně odkloněna ulicemi Cejl a Rooseveltova- - vynechá zastávku Dětská nemocnice. Náhradou zastaví v bezbariérové zastávce Tkalcovská, kde je možný přestup na tramvaje linky x3 směr Dětská nemocnice.

Noční autobusová linka N92 bude od noci ze 14. na 15. března 2014 mezi zastávkami Moravské náměstí a Jugoslávská obousměrně odkloněna ulicemi Koliště a Cejl, čímž vynechá zastávky Náměstí 28. října a Dětská nemocnice. Na odklonové trasy obslouží navíc zastávky Körnerova a Tkalcovská.

Noční autobusová linka N93 bude od noci ze 14. na 15. března 2014 mezi zastávkami Moravské náměstí a Zemědělská odkloněna:
- ve směru do Útěchova ulicemi Lidická, Lužánecká, třída Kpt. Jaroše, Kudelova, Drobného, Erbenova a Zemědělská. Na Moravském náměstí obslouží zastávku společně s linkami N90 a N91 a na náměstí 28. října přeloženou autobusovou zastávku. Linka po dobu výluky vynechá zastávky Dětská nemocnice, Jugoslávská a Tomanova. Navíc obslouží zastávku Schodová.
- ve směru z Útěchova k hlavnímu nádraží ulicemi Zemědělská, Erbenova, Drobného, Příkop, Bratislavská a Koliště, čímž vynechá zastávky Tomanova, Jugoslávská a Dětská nemocnice.
Na náměstí 28. října obslouží zastávku linek x5 a 67 ve směru do centra. Na odklonové trase navíc obslouží zastávku Schodová.

Jízdní řády:
Jízdní řády budou uveřejněny postupně na www.idsjmk.cz a www.dpmb.cz

Změny zastávek:
zastávky v úseku Grohova - Bystrc, Rakovecká bez obsluhy linkou 11;
zastávky v úseku Lesná, Čertova rokle - Jugoslávská obslouženy místo linky 9 linkou x9;
Dětská nemocnice - bez obsluhy linkami 3, 5, 9, 82, N92, N93 (obsluhuje pouze linka x3 v denním provozu);
Hlavní nádraží - pro linku 9 ve směru z Juliánova přeložena k zastávce linky 67 směr Jundrov (vedle smyčky trolejbusů);
Janáčkovo divadlo - režim zastávky změněn na stálá; nebude obsluhována nočními linkami;
Jugoslávská - bez obsluhy noční linkou N93;
Malinovského náměstí
- pro linky jedoucí z ulice Rooseveltovy vlevo do ulice Cejl (včetně linky 11) společná se zastávkou linky 1 směr Hlavní nádraží;
- pro linky jedoucí z ulice Cejl vpravo do ulice Rooseveltovy společná se zastávkou linek 2 a 4 směr Hlavní nádraží (vozidla již nezastaví na zastávce linek 1 a 6);
Moravské náměstí
- bez obsluhy linkami 3, 5, 9 (nahrazeno zastávkou Janáčkovo divadlo);
- ve směru do centra bez obsluhy linkou N93;
Náměstí 28. října
- bez obsluhy linkami 3, 5, 9, N92;
- Pro linky x5 a 67 ve směru z centra přeložena za křižovatku s ulicí Kudelovou;
Tomanova - bez obsluhy noční linkou N93.

NOVÉ SLUŽBY NA WEBU WWW.IDSJMK.CZ

neutralni(1K) Vážení čtenáři našeho webu,
abychom Vám zjednodušili přístup k nejčastějším informacím, připravili jsme pro Vás úpravy, které Vám usnadní přístup k informacím, které hledáte nejčastěji.
 • Hlavní změnou je doplnění pravého pole o personalizovaný sloupec. Lze se tam přihlásit a nastavit si, co se tam má zobrazovat. Například si tam můžete přidat nejčastěji hledané jízdní řády, nejčastěji hledaná spojení, nebo nejčastěji hledané odjezdy v reálném čase ze zastávek.
 • Druhou novinkou je modernizovaná mapa zastávek, kterou najdete pod odkazem Plány sítě - Interaktivní mapa zastávek.
 • Třetí novinkou je pak vyhledávač optimální ceny, který najdete pod odkazem Ceny jízdného - Výpočet ceny jízdného.

Zkušební verzi, kterou nám můžete pomoci doladit i vy, najdete na následujícím odkazu: www.idsjmk.cz/novyweb.


Vaše připomínky nám prosím pište na email: info@kordis-jmk.cz.

Výzva pořadatelům významných událostí

úsměv(1K) Pořádáte významnou kulturní nebo společenskou událost? Napište nám o tom v předstihu! Doporučíme vám vhodné dopravní spojení a dohodneme se na případných posilových spojích.
Brno Jihomoravský kraj MHD integrovaná doprava JMK. Integrovaný dopravní systém, letiště Brno, tramvaj autobus trolejbus, IDS JMK, vyhledání spojení IDS a MHD. Městská doprava, ceník, jízdenka, tarif KORDIS, KORDIS JMK MHD. Turistické informace Brno. Ryanair, ČSA, Cirrus Airlines - airport Brno. České dráhy, Dopravní podnik města Brna Magistrát města Brna. Jízdní řády v Brno a Jihomoravský kraj.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Z obce:
Zastávka:
Do obce:
Zastávka:
Čas:
Datum:
Klikněte pro výběr dne
HLEDÁNÍ NA STRÁNCE

Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
UITP
EMTA
caovd
Projekty rozvoje IDS JMK byly spolufinancovány Evropskou unií
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE

Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje