Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace
ZASÍLÁNÍ AKTUALIT

 
 

Anketa

V jakém čase býváte ráno nejčastěji u vstupu na své pracoviště / do školy?
před 5:00
mezi 5:00 a 5:30
mezi 5:31 a 6:00
mezi 6:01 a 6:30
mezi 6:31 a 7:00
mezi 7:01 a 7:30
mezi 7:31 a 8:00
mezi 8:01 a 8:30
mezi 8:31 a 9:00
později
chodím do práce / školy nepravidelně
do práce / školy nechodím
V jakém čase nejčastěji opouštíte práci / školu?
před 14:00
mezi 14:00 a 14:59
mezi 15:00 a 15:59
mezi 16:00 a 16:59
mezi 17:00 a 17:59
mezi 18:00 a 18:59
mezi 19:00 a 19:59
mezi 20:00 a 20:59
později
chodím do práce / školy nepravidelně
do práce / školy nechodím
Chodíte do práce / školy na směny?
Ano
Ne
Chodíte do práce / školy obvykle…
aspoň 4x týdně?
méně často?
…do práce / školy nechodím.
Jste…
pracující
žák / student
ostatní
Kde pracujete / chodíte do školy?
v Brně
mimo Brno
Kde bydlíte?
v Brně
mimo Brno
Celkem hlasovalo 462 osob.

Novinky a změny v dopravě

Aktuality a Výluky týkající se celého IDS JMK


Nové turistické mapy IDS JMK

image

Vážení milovníci přírody, vychcházek a toulkami přírodou,
máte jedinečnou možnost zakoupit nové CYKLOTURISTICKÉ MAPY SÍTĚ LINEK IDS JMK.

Mapy zahrnují celé uzemí JMK a budou k zakoupení: na předprodeji DPMB na Novobranské 18,
na předprodejích autobusových dopravců a na vybraných železničních stanicích v Jihomoravském kraji.

Cena kompletu map - 99 Kč

Jednotlivá mapa - 39 Kč

Pokračování výluky na lince S41

Ve dnech 26. ledna až 29. ledna 2015 vždy od 8:05 do 14:15 hodin bude uzavřena trať v úseku Moravský Krumlov – Moravské Bránice.

Linka S 41 - všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

Autobusy ve směru Mor. Bránice – Mor. Krumlov pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – pojede ze železniční stanice Mor.Bránice přímo do železniční stanice Moravský
Krumlov.
* V případě, že má vlak končící zastávku Bohutice(Miroslav), pokračuje autobus přes
Rakšice do Bohutic(Miroslavi,.

Linka B – pojede ze železniční stanice Mor.Bránice do Moravského Krumlova na zastávku
IDS JMK Mor. Krumlov, náměstí. Odtud rozveze cestující na zastávky linky 440 IDS JMK
Kavalírka, Václavská, Stezka (všechny zastávky slouží pouze pro výstup).

Autobusy ve směru Mor. Krumlov – Mor. Bránice – Brno pojedou po dvou odlišných
linkách:
Linka R – pojede přímo ze železniční stanice Moravský Krumlov přes autobusovou
zastávku IDS JMK Brno, Heršpická k žel. stanici Brno hl.n..
Linka S – slouží hlavně pro rozvoz cestujících ze železniční stanice Moravský Krumlov do
zastávek a stanic ležících na trati mezi Mor. Krumlovem a Střelicemi (všechny zastávky na
této trase jsou pouze pro výstup).
* V případě, že má vlak výchozí zastávku Miroslav/Bohutice, jede autobus
z Miroslavi/Bohutic přes Rakšice do žel. stanice Moravský Krumlov, kde je zajištěn přestup
na linku R.
Vlaky ve směru Ivančice – Brno a opačně jedou po dobu výluky jako přímé.


Linka 158 - Ve směru z Brna nebude s ohledem na delší jízdní dobu autobusů při výluce
zajištěn přestup v Miroslavi, žel. stanici na autobusy linky 158 do obou směrů (Miroslav a
Damnice). Cestující do Miroslavi mohou využít přestupu na linku 445 na zastávce IDS JMK
„Moravský Krumlov, Náměstí“.
Přestup mezi autobusy NAD (linkou B) a autobusy linek 440, 441 a 443 ve směru z Brna je
zajištěn na zastávce IDS JMK „Moravský Krumlov, nám.“.


jízdní řád Jízdní řád linky S41x naleznete zde.

Výstavba přestupního terminálu v Bílovicích nad Svitavou

Od 19. 1. 2015 nepřetržitě do 3. 4. 2015 z důvodu výstavby nového přestupního terminálu dochází k následujícím změnám:

Linka 75 pojede dle výlukového jízdního řádu na přesunutou zastávku Bílovice nad Svitavou, žel. st. (k sokolovně). Ve směru Stará osada jsou odjezdy opožděny o cca 4 minuty z důvodu prodloužení přestupních dob mezi linkami S2 a 75. Pro přestup z linky 75 na vlak S2 ve směru Brno cestující využijí zastávku Bílovice nad Svitavou, Žižkova.

Linka N94 (sobota, neděle, svátky) s odjezdem z Obřan, sídliště v 4:39 vyčká příjezdu linky 210 v zastávce Bílovická.

Linka 210 pojede dle výlukového jízdního řádu po trase Brno, Obřanský most – Bílovice nad Svitavou – Babice nad Svitavou – Ochoz u Brna. Ve směru Brno dochází k uspíšení spojů o 3 minuty, ve směru Kanice k opoždění o cca 6 minut z důvodu prodloužení přestupních dob mezi linkami S2 a 210. Linka 210 zastavuje na všech zastávkách prodloužené trasy z Bílovic do Obřan. V zastávce Brno, Obřanský most budou zajištěny návaznosti na tramvajovou linku 4. Spoje 53, 101 a 119 vyčkají v zastávce Brno, Hlaváčova na linku N94.

Linka xS2 (náhradní doprava za vlak) ve dnech 24. a 25. 1. obsluhuje přesunutou zastávku Bílovice nad Svitavou, žel. st. u sokolovny.

Změna zastávek:

Zastávka Bílovice nad Svitavou, žel. st. bude přesunuta o cca 300 metrů za most k sokolovně


jízdní řád Jízdní řád linky 75x naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky N94x naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 210x naleznete zde.

Výluka na linkách 805 a 815

Od 12. 1. 2015 do 30. 4. 2015 proběhne výluka mezi Kravskem – Znojmem, Mramoticemi na linkách 805 a 815.

Linka 805 pojede mezi zastávkami Přímětice, Plenkovická resp. Kasárna a Kravsko, u kovárny odklenem obousměrně po silnicích III/40833, I/38 a III/40826. Na objízdné trase obslouží zastávky Mramotice, u školky (přesunutá, jen spoje od Přímětic mimo Kasárna), Mramotice, u čekárny a Kravsko, u školy.


Linka 815 pojede mezi zastávkami Mramotice, u čekárny a Kravsko, u kovárny obousměrně odklonem po „státní“ silnici I/38, na této odklonové trase obsluhuje zastávky Mramotice, rozcestí 0.8 a Kravsko, škola. Spoje linky 815 tedy zastávky v Mramoticích, v Kravsku a Plenkovicích obsluhují závlekem dle výlukového jízdního řádu. Otáčení autobusů v Mramoticích bude probíhat na točně přímo u zastávky Mramotice, u čekárny a v Kravsku se příslušné spoje budou otáčet v blízkosti zastávky Kravsko, závod rozcestí 0.8 dle dopravního značení.


Změna zastávek:
Zastávka Mramotice, u školky bude přesunuta před křižovatku silnic III/40832 a III/40833 ve směru od Přímětic,zastávka Kravsko, závod rozc. 0,8 bude přesunuta před křižovatku silnic III/40832 a III/40832a ve směru příjezdu od silnice I/38,
zastávka Kravsko, u kovárny bude ve směru od Plenkovic přesunuta na silnici III/40826 za křižovatku silnic III/40832 a III/40826; spoje linky 815 při jízdě do Znojma v zastávce Mramotice, u čekárny obslouží označník v protisměru směr Kravsko (všechny spoje linky 815 z této zastávky odjíždějí od označníku směr Kravsko).

Neobsluhované zastávky:
Kravsko, u hřbitova;
Mramotice, u školky linkou 815 (je možné využít linku 805 nebo blízkou zastávku zastávku Mramotice, u čekárny).

Kravsko – Znojmo, Mramotice


jízdní řád Jízdní řád linky 805x naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 815x naleznete zde.

Na ELPech - nově i nízkopodlažní spoje

image

Již více než 7 let v Jihomoravském kraji i městě Brně fungují na významných zastávkách elektronické informační panely ELP, které zobrazují informace o aktuálních odjezdech vozidel z dané zastávky. Za tuto dobu narostl jejich počet z původních přibližně 50 na stávajících 130.

V letošním roce pak Dopravní podnik města Brna doplnil na brněnské tramvajové zastávky dalších 50 kusů. Celkem se tak dnes mohou obyvatelé Jihomoravského kraje dozvědět aktuální informace o odjezdech spojů na více než 180 místech.

Tiskovou zprávu naleznete zde.

Kniha 10 let IDS JMK v prodeji

image

Vážení cestující, při příležitosti 10. výročí fungování IDS JMK vydal KORDIS JMK publikaci s názvem 10 LET IDS JMK.

Dočtete se se v ní o základních principech IDS JMK, Tarifu, vozidlech a dalších perličkách.

Publikace je k zakoupení na vybraných železničních stanících a na předprodeji DPMB na Novobranské 18 za příjemnou cenu 175 Kč.

 

 

 

Výstavba přestupního terminálu v České

image

V Lelekovicích v nejbližší době začne přestavba přestupního uzlu mezi vlaky S3 a autobusy 41 a 310. Díky ní se zvýší komfort i bezpečnost cestujících. Zlepší se možnost přestupu mezi oběma druhy dopravy a zlepší se návaznosti mezi spoji.

Výluka v Pisáreckých tunelech

Ode 9.1. do 28.2.2015 dojde k uzavírání pisáreckých tunelů. Autobusy na linkách 405 a 406 obslouží všechny zastávky, pojedou však přes Nový Lískovec. Je nutné očekávat drobná zpoždění na linkách IDS JMK v dané oblasti. Omlouváme se za případné nepříjemnosti při cestování.


Brno Jihomoravský kraj MHD integrovaná doprava JMK. Integrovaný dopravní systém, letiště Brno, tramvaj autobus trolejbus, IDS JMK, vyhledání spojení IDS a MHD. Městská doprava, ceník, jízdenka, tarif KORDIS, KORDIS JMK MHD. Turistické informace Brno. Ryanair, ČSA, Cirrus Airlines - airport Brno. České dráhy, Dopravní podnik města Brna Magistrát města Brna. Jízdní řády v Brno a Jihomoravský kraj.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Z obce:
Zastávka:
Do obce:
Zastávka:
Čas:
Datum:
Klikněte pro výběr dne
HLEDÁNÍ NA STRÁNCE

Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
UITP
EMTA
caovd
Projekty rozvoje IDS JMK byly spolufinancovány Evropskou unií
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE

Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje