Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace
ZASÍLÁNÍ AKTUALIT

 
 

Anketa

Jak jste v současném období spokojen s teplotou vzduchu v regionálních busech?
Je mi obvykle příliš horko
Většinou je mi tak akorát
Je mi obvykle příliš zima
Neumím zhodnotit
A jak jste spokojen s teplotou vzduchu v brněnské městské dopravě?
Je mi obvykle příliš horko
Většinou je mi tak akorát
Je mi obvykle příliš zima
Neumím zhodnotit
A jaká je Vaše spokojenost s teplotou ve vlacích?
Je mi obvykle příliš horko
Většinou je mi tak akorát
Je mi obvykle příliš zima
Neumím zhodnotit
Celkem hlasovalo 954 osob.

Novinky a změny v dopravě

Aktuality a Výluky týkající se celého IDS JMK


Výluky na lince S31

Na lince S31 budou vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou následovně:

v úseku Tišnov - Rožná
10.3. 2015 od 7:30 do 12:30 hod.
11.3. 2015 od 7:30 do 12:30 hod.

v úseku Bystřice n. Pern. - Rovné-Divišov - (Nové Město n. M.)
12.3. 2015 od 7:35 do 14:25 hod.

Zrušení zastávky U borovice v Brně

Z důvodu výstavby v dané oblasti dochází od pondělí 9. března 2015 8:00 hodin k obousměrnému  zrušení zastávky U borovice. Náhradou je možné použít zastávky Říčanská a Ruda.


jízdní řád Jízdní řád linky 52 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 54 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky N98 naleznete zde.

Výluka na železnici - linky S41 (S4)

image

Ve dnech 9. až 13. března 2015 proběhne výluka na lince S41 v době vždy od 8:15 do 14:05 hodin.

Linka S 41 - Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou
dopravu, které bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

Autobusy ve směru Brno – Střelice – Moravské Bránice – Ivančice pojedou po
dvou odlišných linkách:
Linka A – pojede ze železniční stanice Brno hl.n. přes Silůvky a železniční stanici
Moravské Bránice do železniční stanice Ivančice.
Linka B – pojede ze železniční stanice Střelice, kde bude přestup z vlaku ze směru
Brno – Zastávka u Brna, přes Radostice a Silůvky do železniční stanice Moravské
Bránice, kde bude přestup do vlaku směr Miroslav (Hrušovany n.J.) a na autobusy
NAD směr Ivančice.
Vlaky linky S41 jsou v úseku Brno hl.n. - Střelice odřeknuty. Cestující využijí vlaků
linky S4 Brno hl.n. - Zastávka u Brna.
Tyto vlaky zastavují na zastávce Troubsko/Střelice dolní.

Autobusy ve směru Ivančice - Moravské Bránice – Střelice – Brno pojedou po dvou
odlišných linkách:
Linka A – pojede ze železniční stanice Ivančice přes Moravské Bránice přes Silůvky
přímo k železniční stanici Brno hl.n.
Linka B – pojede od železniční stanice Moravské Bránice přes Silůvky a Radostice
k železniční stanici Střelice, kde bude přestup na vlaky směru Zastávka u Brna - Brno
hl. n.
Vlaky linky S41 jsou v úseku Brno hl.n. - Střelice odřeknuty.

Cestující využijí vlaků linky S4 Zastávka u Brna - Brno hl.n..
Tyto vlaky zastavují na zastávce Střelice dolní/Troubsko.


jízdní řád Jízdní řád linky S41x naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky S4x naleznete zde.

Změna jízdního řádu na lince 320

V souvislosti se zahájením výluky Čebín dochází od pondělí 9. března 2015 k trvalé změně jízdního řádu linky 320.

Do jízdního řádu se doplňují nové spoje v pracovních dnech dopoledne s odjezdy v 10:28 hod. z Čebína, žel. st. do Nuzířova a zpět v 11:13 hod. z Nuzířova do Čebína. V obou směrech je zajištěna návaznost na linky S3 a 311. Ostatní spoje se nemění.


jízdní řád Jízdní řád linky 320 naleznete zde.

Výluka Čebín - Hradčany - linky 311, 321 a 330

Zobrazit na mapě

V důsledku provádění prací na opravě železničního mostu bude v termínu od pondělí 9. března 2015 do ukončení prací (předpoklad do 31. července 2015) probíhat úplná uzavírka silnice z Čebína směrem na Hradčany po odbočku na Sentice. Proto je nutné přistoupit k několika dočasným změnám v organizaci autobusové dopravy.

Vlaky budou jezdit bez omezení!

Spoje linky 311 vedené přes Hradčany pojedou odklonem okolo čebínské rozvodny a přes Drásov, na této trase navíc obslouží zastávku Drásov, Siemens.

Linka 330 pojede se změněným pořadím zastávek po výlukové trase Tišnov, železniční stanice – Tišnov, sídliště – Hradčany – Sentice – Sentice, obecní úřad – Sentice – Čebín, náměstí – Čebín, sídliště – Čebín, železniční stanice. Na této trase zastavuje na všech zastávkách. Vybrané spoje budou z Čebína prodlouženy až do nebo ze zastávky Drásov, Siemens (provozní propojení s linkami 311 a 321).

Z důvodu vzájemné provázanosti bude upraven také jízdní řád linky 321, kde budou mít vybrané spoje změněnou trasu a časy odjezdů z jednotlivých zastávek.

Změna zastávek:
Čebín, sídliště: linka 311 obsluhuje pouze zastávky na silnici do Drásova (u křížku), linka 330 obsluhuje zastávky na hlavní silnici do Tišnova;
Čebín, náměstí: pro linku 330 ve směru z Čebína do Sentic se zřizuje dočasná jednosměrná zastávka u bytovky pod kostelem;
Sentice: pouze pro spoje linky 330 vedené z nebo do zastávky Sentice, obecní úřad se zřizují dočasné zastávky na silnici do Chudčic v blízkosti křižovatky; spoje vedené pouze v úseku trasy Čebín – Sentice tedy neobsluhují stálou zastávku Sentice (u čekárny), ale pouze tyto dočasné zastávky.

Děkujeme za pochopení.


jízdní řád Jízdní řád linky 311x naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 321x naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 330x naleznete zde.

Drobné změny v Tarifu od 1. března 2015

image

Vážení cestující,
od 1. 3. 2015 začínají platit drobné změny v Tarifu IDS JMK.

- Nově se uznávájí SMS a SEJF jízdenky vydané ve formě SMS zprávy v zónách 100+101 i v linkách jiných dopravců než DPMB. SMS i SEJF jízdenky nadále NEPLATÍ ve vlacích!

- Dále se v zónách 100+101 zavádí možnost bezplatné přepravy psů, zavazadel a v cyklobusech i jízdních kol pro držitele předplatní jízdenky pro zóny 100+101 na linkách s číslem vyšším než 100. Novinka neplatí ve vlacích!

- Při dopravě mimo zóny 100+101 je umožnění kombinace jízdních dokladů pro psy a zavazadla, pokud má cestující předplatní jízdenku pro zóny 100+101.
Kombinace neplatí ve vlacích!

- V aplikaci IDS JMK Poseidon můžete zakoupit nově také celodenní jízdenku na přepravu kola za 70 Kč

Změny jízdních řádů od 1. března 2015

image

Od 1. 3. 2015 dochází k následujícím změnám jízdních řádů na linkách 156, 159, 164, 303, 403, 420, 501, 510, 561, 572, 585, 602, 642, 643, 644, 671, 672, 673, 701, 702, 741, 742, 743, 754, S4, S6 a S8.

Většinou se jedná jen o drobné úpravy časových poloh spojů nebo úpravy u nízkopodlažních spojů.

U linek 156, 602, S4, S6 a S8 dochází pouze k úpravě přípojových řádků.
JŘ linky 303 platí již od 28. 2. 2015.


jízdní řád Jízdní řád linky 156 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 159 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 164 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 303 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 403 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 420 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 501 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 510 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 561 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 572 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 585 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 602 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 642 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 643 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 644 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 671 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 672 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 673 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 701 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 702 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 741 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 742 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 743 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 754 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky S4 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky S6 naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky S8 naleznete zde.

Výstavba přestupního terminálu v Bílovicích nad Svitavou

Od 19. 1. 2015 nepřetržitě do 3. 4. 2015 z důvodu výstavby nového přestupního terminálu dochází k následujícím změnám:

Linka 75 pojede dle výlukového jízdního řádu na přesunutou zastávku Bílovice nad Svitavou, žel. st. (k sokolovně). Ve směru Stará osada jsou odjezdy opožděny o cca 4 minuty z důvodu prodloužení přestupních dob mezi linkami S2 a 75. Pro přestup z linky 75 na vlak S2 ve směru Brno cestující využijí zastávku Bílovice nad Svitavou, Žižkova.

Linka N94 (sobota, neděle, svátky) s odjezdem z Obřan, sídliště v 4:39 vyčká příjezdu linky 210 v zastávce Bílovická.

Linka 210 pojede dle výlukového jízdního řádu po trase Brno, Obřanský most – Bílovice nad Svitavou – Babice nad Svitavou – Ochoz u Brna. Ve směru Brno dochází k uspíšení spojů o 3 minuty, ve směru Kanice k opoždění o cca 6 minut z důvodu prodloužení přestupních dob mezi linkami S2 a 210. Linka 210 zastavuje na všech zastávkách prodloužené trasy z Bílovic do Obřan. V zastávce Brno, Obřanský most budou zajištěny návaznosti na tramvajovou linku 4. Spoje 53, 101 a 119 vyčkají v zastávce Brno, Hlaváčova na linku N94.

Linka xS2 (náhradní doprava za vlak) ve dnech 24. a 25. 1. obsluhuje přesunutou zastávku Bílovice nad Svitavou, žel. st. u sokolovny.

Změna zastávek:

Zastávka Bílovice nad Svitavou, žel. st. bude přesunuta o cca 300 metrů za most k sokolovně


jízdní řád Jízdní řád linky 75x naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky N94x naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 210x naleznete zde.

Výluka na linkách 805 a 815

Od 12. 1. 2015 do 30. 4. 2015 proběhne výluka mezi Kravskem – Znojmem, Mramoticemi na linkách 805 a 815.

Linka 805 pojede mezi zastávkami Přímětice, Plenkovická resp. Kasárna a Kravsko, u kovárny odklenem obousměrně po silnicích III/40833, I/38 a III/40826. Na objízdné trase obslouží zastávky Mramotice, u školky (přesunutá, jen spoje od Přímětic mimo Kasárna), Mramotice, u čekárny a Kravsko, u školy.


Linka 815 pojede mezi zastávkami Mramotice, u čekárny a Kravsko, u kovárny obousměrně odklonem po „státní“ silnici I/38, na této odklonové trase obsluhuje zastávky Mramotice, rozcestí 0.8 a Kravsko, škola. Spoje linky 815 tedy zastávky v Mramoticích, v Kravsku a Plenkovicích obsluhují závlekem dle výlukového jízdního řádu. Otáčení autobusů v Mramoticích bude probíhat na točně přímo u zastávky Mramotice, u čekárny a v Kravsku se příslušné spoje budou otáčet v blízkosti zastávky Kravsko, závod rozcestí 0.8 dle dopravního značení.


Změna zastávek:
Zastávka Mramotice, u školky bude přesunuta před křižovatku silnic III/40832 a III/40833 ve směru od Přímětic,zastávka Kravsko, závod rozc. 0,8 bude přesunuta před křižovatku silnic III/40832 a III/40832a ve směru příjezdu od silnice I/38,
zastávka Kravsko, u kovárny bude ve směru od Plenkovic přesunuta na silnici III/40826 za křižovatku silnic III/40832 a III/40826; spoje linky 815 při jízdě do Znojma v zastávce Mramotice, u čekárny obslouží označník v protisměru směr Kravsko (všechny spoje linky 815 z této zastávky odjíždějí od označníku směr Kravsko).

Neobsluhované zastávky:
Kravsko, u hřbitova;
Mramotice, u školky linkou 815 (je možné využít linku 805 nebo blízkou zastávku zastávku Mramotice, u čekárny).

Kravsko – Znojmo, Mramotice


jízdní řád Jízdní řád linky 805x naleznete zde.
jízdní řád Jízdní řád linky 815x naleznete zde.

Nové turistické mapy IDS JMK

image

Vážení milovníci přírody, vychcházek a toulkami přírodou,
máte jedinečnou možnost zakoupit nové CYKLOTURISTICKÉ MAPY SÍTĚ LINEK IDS JMK.

Mapy zahrnují celé uzemí JMK a budou k zakoupení: na předprodeji DPMB na Novobranské 18,
na předprodejích autobusových dopravců a na vybraných železničních stanicích v Jihomoravském kraji.

Cena kompletu map - 99 Kč

Jednotlivá mapa - 39 Kč

Na ELPech - nově i nízkopodlažní spoje

image

Již více než 7 let v Jihomoravském kraji i městě Brně fungují na významných zastávkách elektronické informační panely ELP, které zobrazují informace o aktuálních odjezdech vozidel z dané zastávky. Za tuto dobu narostl jejich počet z původních přibližně 50 na stávajících 130.

V letošním roce pak Dopravní podnik města Brna doplnil na brněnské tramvajové zastávky dalších 50 kusů. Celkem se tak dnes mohou obyvatelé Jihomoravského kraje dozvědět aktuální informace o odjezdech spojů na více než 180 místech.

Tiskovou zprávu naleznete zde.

Kniha 10 let IDS JMK v prodeji

image

Vážení cestující, při příležitosti 10. výročí fungování IDS JMK vydal KORDIS JMK publikaci s názvem 10 LET IDS JMK.

Dočtete se se v ní o základních principech IDS JMK, Tarifu, vozidlech a dalších perličkách.

Publikace je k zakoupení na vybraných železničních stanících a na předprodeji DPMB na Novobranské 18 za příjemnou cenu 175 Kč.

 

 

 

Výstavba přestupního terminálu v České / Lelekovicích

image

V Lelekovicích v nejbližší době začne přestavba přestupního uzlu mezi vlaky S3 a autobusy 41 a 310. Díky ní se zvýší komfort i bezpečnost cestujících. Zlepší se možnost přestupu mezi oběma druhy dopravy a zlepší se návaznosti mezi spoji.


Brno Jihomoravský kraj MHD integrovaná doprava JMK. Integrovaný dopravní systém, letiště Brno, tramvaj autobus trolejbus, IDS JMK, vyhledání spojení IDS a MHD. Městská doprava, ceník, jízdenka, tarif KORDIS, KORDIS JMK MHD. Turistické informace Brno. Ryanair, ČSA, Cirrus Airlines - airport Brno. České dráhy, Dopravní podnik města Brna Magistrát města Brna. Jízdní řády v Brno a Jihomoravský kraj.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Z obce:
Zastávka:
Do obce:
Zastávka:
Čas:
Datum:
Klikněte pro výběr dne
HLEDÁNÍ NA STRÁNCE

Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
UITP
EMTA
caovd
Projekty rozvoje IDS JMK byly spolufinancovány Evropskou unií
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE

Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje