Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Jako spoje na zavolání bývají označovány spoje, které jsou uvedeny v jízdním řádu, ale jedou jen tehdy, když si je cestující předem objedná. Jaký je váš osobní postoj k takovým spojům?
Nijak mi nevadí, když bude potřeba, tak si spoj objednám.
Takové spoje považuji za nejisté, ale v nejhoším si je objednám.
Takovým spojům nedůvěřuji a budu se snažit se jim vyhnout.
Kdybyste měli využít spoj na zavolání, jak byste jej objednával nejraději?
Telefonicky
Přes stolní počítač
Pomoci mobilní aplikace
Nemám vyhraněný způsob.
Nechci si žádné spoje objednávat.
Jak dlouho před časem odjezdu byste byl ochoten si spoj na zavolání objednat?
Méně než 30 minut
30 minut až 1 hodina
Více než 1 hodina
Nevím, nechci spoje objednávat.
Celkem hlasovalo 1810 osob.

KOMBINACE JÍZDNÍCH DOKLADŮ

I. Všichni držitelé nepřenosné předplatní jízdenky (v zónách 100+101 včetně seniorů nad 70 let a doprovodu dítěte do 3 let – držitelů bezplatných jízdenek a osob s průkazem ZTP a ZTP/P)

Držitelé nepřenosných i přenosných předplatních jízdenek, v zónách 100 + 101 navíc včetně seniorů nad 70 let, doprovodu dítěte do 3 let a držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P mohou využít výhodnou kombinaci jízdních dokladů:
 • při cestě jakoukoli linkou IDS JMK mimo zóny platnosti předplatní jízdenky si kupují jednorázovou jízdenku pouze pro zóny, v nichž jim jejich předplatní jízdenka neplatí.
 • jednorázovou jízdenku si u řidiče zakoupí nebo v označovači označí již při zahájení cesty. Není tedy nutné během jízdy vybíhat z vlaku nebo si jízdenku označovat během cesty v autobusu. Označením příslušné jednorázové jízdenky a jejím použitím společně s nepřenosnou předplatní jízdenkou získává cestující tzv. kombinovanou jízdenku, která je přestupní a jejíž platnost se zjistí následovně:
  • Zónová platnost: je dána součtem platnosti zón jízdenky předplatní (včetně zóny nástupní) a zónové platnosti jízdenky jednorázové. U předplatní jízdenky se počítají pouze zóny, kterými cestující projede po označení jednorázové jízdenky. Jízdenka doplatková pro jednu zónu v případě kombinace jízdních dokladů nahrazuje chybějící jednu zónu.
  • Časová platnost: je stejná jako časová platnost jednorázové jízdenky vydané na stejný počet zón, jako má jízdenka kombinovaná.
 • kombinaci jízdenek lze použít obousměrně – tzn. buď během cesty platí nejprve předplatní jízdenka a potom jednorázová jízdenka, nebo naopak.
 • cestující může kombinaci jízdních dokladů při dodržení výše uvedených pravidel využít pro cestu přes libovolný počet zón.
 • doporučujeme cestujícím, aby si v případě, že chtějí jízdenky kombinovat, připravili příslušné jednorázové jízdenky předem. Napomohou tak rychlejšímu odbavení a odjezdu autobusu.
 • v žádném případě nelze pro cestu mezi zónami 100+101 a další zónou použít kombinace předplatní jízdenky a jízdenky úsekové.
 • kombinace úsekových nebo dvouúsekových předplatních jízdenek není povolena.
 • držitelé průkazů ZTP a ZTP/P nemohou kombinaci jízdních dokladů využít při cestě vlakem.
 • nelze kombinovat úsekové jízdenky vydané pro městské dopravy v Adamově, Blansku, Břeclavi, Bystřici nad Pernštejnem, Hodoníně, Kyjově, Mikulově, Vyškově a Znojmě s jednorázovými jízdenkami.
 • jízdenka doplatková na 1 zónu za 16 Kč nahrazuje chybějící 1 zónu.
 • jízdenka s platností 15 (45) minut / 2 zóny nahrazuje chybějící 2 zóny.
PŘÍKLAD: Cestující, který je držitelem nepřenosné předplatní jízdenky pro zóny 100 + 101, jede z Brna do Moravských Knínic (Želešic, Kuřimi, Šlapanic, Blažovic, Podolí atd.).
 • Při nástupu v Brně v zóně 100 si označí doplatkovou jízdenku na 1 zónu za 16 Kč. Ta mu společně s jeho nepřenosnou předplatní jízdenkou vytvoří kombinovanou jízdenku. Její zónová platnost se určí následovně: počet zón, které zbývají z jeho předplatní jízdenky po hranici její platnosti jsou dvě (100 a 101), šestnáctikorunová jízdenka se bere jako jedna zóna. Kombinací předplatní jízdenky a jednorázové jízdenky tedy cestující získá jízdenku třízónovou přestupní, která platí 90 minut.
 • Pokud v Brně pojede např. z Králova Pole ležícího v zóně 101, získá dvouzónovou kombinovanou jízdenku s platností 60 minut.
 • Stejnou kombinaci jízdenek, jakou použil při cestě z Brna do svého cíle, využije cestující i při zpáteční cestě.

Jiné kombinace jízdních dokladů než zde uvedené nejsou povoleny! Nelze kombinovat předplatní úsekové jízdenky pro Adamov, Blansko, Břeclav, Bystřici nad Pernštejnem, Hodonín, Kyjov, Mikulov, Vyškov a Znojmo!

VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Z:
Do:
Čas:
Datum:
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 9. 12. 2017.
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
HLEDÁNÍ NA STRÁNCE

Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
SOLEZ
Linking Danube
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje