Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Jak často vyhledáváte spojení veřejnou dopravou po Jihomoravském kraji?
Denně
Několikrát týdně
Méně často
Jak spojení vyhledáváte?
Spíše na počítači
Spíše na mobilu
Oběma způsoby zhruba stejně
Který vyhledávač při tom nejčastěji využíváte?
web idsjmk.cz
web dpmb.cz
web idsjmk.idos.cz
celostátní web idos.cz
web či aplikace Mapy.cz
web Google.com
aplikace Moovit
jiný vyhledávač
Při vyhledávání spojení …
většinou znám název zastávky, nezadávám adresu
preferuji spíše zadávání adresy
obojí využívám stejně často
Celkem hlasovalo 819 osob.

KORDIS JMK, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu - 28. 4. 2017, Brno, Nové sady 30

Představenstvo společnosti KORDIS JMK, a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. 4. 2017 ve 10:00 hodin v sídle společnosti Brno, Nové sady 30, druhé poschodí, zasedací místnost.

Kompletní pozvánku s programem naleznete ke stažení zde.

Základní informace

Společnost KORDIS JMK, a.s. je akciovou společností se základním kapitálem 2 000 000 Kč. V současné době má 35 zaměstnanců. Společnost KORDIS JMK sídlí v budově firmy KOMFORT na ulici Nové sady 30.

V březnu 2002 založil Jihomoravský kraj společně se Statutárním městem Brnem organizaci KORDIS JMK, spol. s r. o. - koordinátora integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Zápis do obchodního rejstříku proběhl 20. září 2002. Bezprostředně poté - od 1. října 2002 - začala společnost vyvíjet činnost. Byla založena vložením základního kapitálu 1 000 000 Kč a vlastnil ji z 51 % Jihomoravský kraj a ze 49 % Statutární město Brno.
sidlo Pohled na sídlo společnosti
KORDIS JMK byl založen za účelem vykonávání dvou hlavních činností: koordinace základní dopravní obslužnosti na území Jihomoravského kraje a přípravy, realizace a provozování integrovaného dopravního systému postupně na celém území Jihomoravského kraje.
Společnost se zabývá těmito činnostmi:
 • je odpovědná za organizační zajištění dopravní obslužnosti území zapojeného do IDS (smlouvy, podklady pro licence)
 • plánuje a zajišťuje realizaci rozvoje IDS, řízení a realizaci finančních toků IDS,
 • trvale sleduje a vyhodnocuje vývoj přepravních potřeb, navrhuje jízdní řády, optimalizuje vedení linek,
 • zavádí jednotný tarifní systém, jízdní doklady, odbavovací systémy, přepravní kontrolu, vytváří a zajišťuje jednotné přepravní podmínky,
 • vede trvalou informační a propagační kampaň,
 • zajišťuje smluvní dopravce, provádí jejich kontrolu,
 • spolupracuje na modernizaci a vývoji vozového parku, vybavení zastávek a přestupních terminálů, zajišťuje ochranu dat poskytnutých dopravci,
 • účastní se projednávání územně plánovacích dokumentací v oblasti zajištění dopravní obslužnosti.
Důvodem vzniku společnosti byly potřeby Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna v plnění svých rozvojových programů v oblasti veřejné osobní dopravy.
V Jihomoravském kraji se jednalo především o tyto potřeby:
 • zabezpečit kvalitní a ekonomicky efektivní obsluhu celého území kraje veřejnou hromadnou dopravou,
 • zajistit maximum přepravních potřeb cestujících,
 • zavést integrovaný dopravní systém na území kraje.
Ve městě Brně se jednalo o tyto potřeby:
 • snížit vysokou intenzitu individuální dopravy způsobenou m. j. dojížďkou mimobrněnských obyvatel do města,
 • zkoordinovat veřejnou hromadnou dopravu přijíždějící z příměstských oblastí na území města Brna s MHD,
 • zkvalitnit nabídku cestování obyvatel města Brna do regionu.
Základním článkem fungování organizace KORDIS JMK je cestující-klient. Jeho potřebám je celý systém dopravy v Jihomoravském kraji podřízen (při zachování nezbytné efektivnosti a ekonomičnosti provozu). Cílem je udržet stávající počet uživatelů veřejné hromadné dopravy v Jihomoravském kraji, případně docílit jeho nárůstu.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Z:
Do:
Čas:
Datum:
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 31. 05. 2018.
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
HLEDÁNÍ NA STRÁNCE

Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
SOLEZ
PERIPHERAL ACCESS
Linking Danube
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje