Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Jste pracující, student nebo důchodce?
Pracující
Žák, student
Důchodce
Ostatní
Když cestujete z domu, nejčastěji vyjíždíte…
z Brna
z oblasti mimo Brno
Když cestujete do práce či školy, nejčastěji jezdíte…
do Brna
mimo Brno
Pokud jezdíte do práce nebo školy, nejčastěji přicházíte k jejím dveřím…
před 5. hodinou
5:00 až 5:30
5:31 až 6:00
6:01 až 6:30
6:31 až 7:00
7:01 až 7:30
7:31 až 8:00
8:01 až 8:30
8:31 a později
Pracujete…
ve výrobě
v kanceláři
nepracuji
ve službách
Ve svém zaměstnání / škole máte…
volitelný začátek pracovní doby
pevný začátek pracovní doby
Vy sám/a obvykle…
začínáte a končíte obvykle ve stejný čas
začátky a konce se vám nepravidelně mění
Jaký je váš věk?
do 35 let
35 až 50 let
51 až 65 let
66 a více let
Celkem hlasovalo 3670 osob.

KORDIS JMK, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu - 24. 5. 2016, Brno, Nové sady 30

Představenstvo společnosti KORDIS JMK, a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 24. 5. 2016 ve 13:00 hodin v sídle společnosti Brno, Nové sady 30, druhé poschodí, zasedací místnost.
 • Kompletní pozvánku s programem nalezenete ke stažení zde.
 • Výroční zpráva za rok 2015 ke stažení zde.
 • Rozvaha za rok 2015 ke stažení zde.
 • Výsledovka za rok 2015 ke stažení zde.
 • Příloha k účetní závěrce ke stažení zde.
 • Zpráva představenstva o činnosti za rok 2015 zde.
 • Zpráva o vztazích mezi ... zde.
 • Návrh na schválení účetní závěrky zde.

Základní informace

Společnost KORDIS JMK, a.s. je akciovou společností se základním kapitálem 2 000 000 Kč. V současné době má 35 zaměstnanců. Společnost KORDIS JMK sídlí v budově firmy KOMFORT na ulici Nové sady 30.

V březnu 2002 založil Jihomoravský kraj společně se Statutárním městem Brnem organizaci KORDIS JMK, spol. s r. o. - koordinátora integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Zápis do obchodního rejstříku proběhl 20. září 2002. Bezprostředně poté - od 1. října 2002 - začala společnost vyvíjet činnost. Byla založena vložením základního kapitálu 1 000 000 Kč a vlastnil ji z 51 % Jihomoravský kraj a ze 49 % Statutární město Brno.
sidlo Pohled na sídlo společnosti
KORDIS JMK byl založen za účelem vykonávání dvou hlavních činností: koordinace základní dopravní obslužnosti na území Jihomoravského kraje a přípravy, realizace a provozování integrovaného dopravního systému postupně na celém území Jihomoravského kraje.
Společnost se zabývá těmito činnostmi:
 • je odpovědná za organizační zajištění dopravní obslužnosti území zapojeného do IDS (smlouvy, podklady pro licence)
 • plánuje a zajišťuje realizaci rozvoje IDS, řízení a realizaci finančních toků IDS,
 • trvale sleduje a vyhodnocuje vývoj přepravních potřeb, navrhuje jízdní řády, optimalizuje vedení linek,
 • zavádí jednotný tarifní systém, jízdní doklady, odbavovací systémy, přepravní kontrolu, vytváří a zajišťuje jednotné přepravní podmínky,
 • vede trvalou informační a propagační kampaň,
 • zajišťuje smluvní dopravce, provádí jejich kontrolu,
 • spolupracuje na modernizaci a vývoji vozového parku, vybavení zastávek a přestupních terminálů, zajišťuje ochranu dat poskytnutých dopravci,
 • účastní se projednávání územně plánovacích dokumentací v oblasti zajištění dopravní obslužnosti.
Důvodem vzniku společnosti byly potřeby Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna v plnění svých rozvojových programů v oblasti veřejné osobní dopravy.
V Jihomoravském kraji se jednalo především o tyto potřeby:
 • zabezpečit kvalitní a ekonomicky efektivní obsluhu celého území kraje veřejnou hromadnou dopravou,
 • zajistit maximum přepravních potřeb cestujících,
 • zavést integrovaný dopravní systém na území kraje.
Ve městě Brně se jednalo o tyto potřeby:
 • snížit vysokou intenzitu individuální dopravy způsobenou m. j. dojížďkou mimobrněnských obyvatel do města,
 • zkoordinovat veřejnou hromadnou dopravu přijíždějící z příměstských oblastí na území města Brna s MHD,
 • zkvalitnit nabídku cestování obyvatel města Brna do regionu.
Základním článkem fungování organizace KORDIS JMK je cestující-klient. Jeho potřebám je celý systém dopravy v Jihomoravském kraji podřízen (při zachování nezbytné efektivnosti a ekonomičnosti provozu). Cílem je udržet stávající počet uživatelů veřejné hromadné dopravy v Jihomoravském kraji, případně docílit jeho nárůstu.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Z:
Do:
Čas:
Datum:
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 10. 12. 2016.
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
HLEDÁNÍ NA STRÁNCE

Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
UITP
EMTA
caovd
Projekty rozvoje IDS JMK byly spolufinancovány Evropskou unií
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE

Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje