Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Jaký používáte mobilní telefon?
Chytrý dotekový telefon s datovým tarifem (s internetem)
Chytrý dotekový telefon bez datového tarifu
Tlačítkový s datovým tarifem
Tlačítkový bez datového tarifu
Vůbec nemám mobilní telefon
Jakého máte operátora?
Vodafone
T-Mobile
O2
Jiný
Jaký máte operační systém v telefonu?
Android
Apple iOS
Windows
Jiný
Jak často cestujete veřejnou dopravou?
Denně nebo téměř denně
Několikrát týdně
Méně často
Jaké při tom používáte jízdenky?
Obvykle předplatní jízdenky
Obvykle jednorázové jízdenky
Mám právo na bezplatnou přepravu
Celkem hlasovalo 1240 osob.

KORDIS JMK, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu - 24. 5. 2016, Brno, Nové sady 30

Představenstvo společnosti KORDIS JMK, a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 24. 5. 2016 ve 13:00 hodin v sídle společnosti Brno, Nové sady 30, druhé poschodí, zasedací místnost.
 • Kompletní pozvánku s programem nalezenete ke stažení zde.
 • Výroční zpráva za rok 2015 ke stažení zde.
 • Rozvaha za rok 2015 ke stažení zde.
 • Výsledovka za rok 2015 ke stažení zde.
 • Příloha k účetní závěrce ke stažení zde.
 • Zpráva představenstva o činnosti za rok 2015 zde.
 • Zpráva o vztazích mezi ... zde.
 • Návrh na schválení účetní závěrky zde.

Základní informace

Společnost KORDIS JMK, a.s. je akciovou společností se základním kapitálem 2 000 000 Kč. V současné době má 35 zaměstnanců. Společnost KORDIS JMK sídlí v budově firmy KOMFORT na ulici Nové sady 30.

V březnu 2002 založil Jihomoravský kraj společně se Statutárním městem Brnem organizaci KORDIS JMK, spol. s r. o. - koordinátora integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Zápis do obchodního rejstříku proběhl 20. září 2002. Bezprostředně poté - od 1. října 2002 - začala společnost vyvíjet činnost. Byla založena vložením základního kapitálu 1 000 000 Kč a vlastnil ji z 51 % Jihomoravský kraj a ze 49 % Statutární město Brno.
sidlo Pohled na sídlo společnosti
KORDIS JMK byl založen za účelem vykonávání dvou hlavních činností: koordinace základní dopravní obslužnosti na území Jihomoravského kraje a přípravy, realizace a provozování integrovaného dopravního systému postupně na celém území Jihomoravského kraje.
Společnost se zabývá těmito činnostmi:
 • je odpovědná za organizační zajištění dopravní obslužnosti území zapojeného do IDS (smlouvy, podklady pro licence)
 • plánuje a zajišťuje realizaci rozvoje IDS, řízení a realizaci finančních toků IDS,
 • trvale sleduje a vyhodnocuje vývoj přepravních potřeb, navrhuje jízdní řády, optimalizuje vedení linek,
 • zavádí jednotný tarifní systém, jízdní doklady, odbavovací systémy, přepravní kontrolu, vytváří a zajišťuje jednotné přepravní podmínky,
 • vede trvalou informační a propagační kampaň,
 • zajišťuje smluvní dopravce, provádí jejich kontrolu,
 • spolupracuje na modernizaci a vývoji vozového parku, vybavení zastávek a přestupních terminálů, zajišťuje ochranu dat poskytnutých dopravci,
 • účastní se projednávání územně plánovacích dokumentací v oblasti zajištění dopravní obslužnosti.
Důvodem vzniku společnosti byly potřeby Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna v plnění svých rozvojových programů v oblasti veřejné osobní dopravy.
V Jihomoravském kraji se jednalo především o tyto potřeby:
 • zabezpečit kvalitní a ekonomicky efektivní obsluhu celého území kraje veřejnou hromadnou dopravou,
 • zajistit maximum přepravních potřeb cestujících,
 • zavést integrovaný dopravní systém na území kraje.
Ve městě Brně se jednalo o tyto potřeby:
 • snížit vysokou intenzitu individuální dopravy způsobenou m. j. dojížďkou mimobrněnských obyvatel do města,
 • zkoordinovat veřejnou hromadnou dopravu přijíždějící z příměstských oblastí na území města Brna s MHD,
 • zkvalitnit nabídku cestování obyvatel města Brna do regionu.
Základním článkem fungování organizace KORDIS JMK je cestující-klient. Jeho potřebám je celý systém dopravy v Jihomoravském kraji podřízen (při zachování nezbytné efektivnosti a ekonomičnosti provozu). Cílem je udržet stávající počet uživatelů veřejné hromadné dopravy v Jihomoravském kraji, případně docílit jeho nárůstu.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Z:
Do:
Čas:
Datum:
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 30. 6. 2016.
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
HLEDÁNÍ NA STRÁNCE

Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
UITP
EMTA
caovd
Projekty rozvoje IDS JMK byly spolufinancovány Evropskou unií
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE

Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje